10 วิธีผิดๆ ในการลดน้ำหนัก

ผู้คนบอกว่าพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะจ้างคนที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการรถไฟและการอดอาหารมากกว่าการผ่าตัด